10 Th8, 2022

Chúng ta có biết Tin lành là gì chưa?

Tin lành là gì
Image

Góc nhìn của Tiên Phong
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

5 phút

Greg Gilbert, mục sư quản nhiệm Hội thánh Báp-tít Third Avenue đã viết một quyển sách nhỏ tựa đề là Tin Lành Là Gì? Tôi đọc bản tiếng Anh lần đầu tiên vào năm 2014 và cũng mới tham khảo bản dịch tiếng Việt trong tuần trước. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ ba lý do ngắn gọn để khuyến khích chúng ta nên tìm đọc quyển sách Tin Lành là gì?

Thứ nhất, Greg giải nghĩa Tin lành một cách rất rõ ràng. Hơn thế nữa, những lời giải thích trong sách về Tin lành đều dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Ông viết rằng: “Trong quyển sách này, tôi muốn cố gắng đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi [Tin lành là gì], một câu trả lời dựa trên những gì Kinh thánh dạy về Tin lành” (trang 22). Điều này là thiết yếu vì trên thực tế, rất nhiều Hội thánh ngày hôm nay đang bị một làn sương dày đặc về định nghĩa Tin lành đậu lơ lửng trên đầu họ. Chúng ta sẽ không thất vọng về sự trình bày rõ ràng và đúng theo Kinh Thánh của tác giả.

Thứ hai, Greg giải nghĩa tin xấu một cách rất rành mạch. Tin xấu ở đây ám chỉ sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của nhân loại. Greg định nghĩa tội lỗi như sau: “Tội lỗi là sự phá vỡ mối quan hệ, và hơn thế nữa, đó là sự khước từ chính Đức Chúa Trời – một sự khước từ quyền cai trị của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Đức Chúa Trời và đặc quyền của Đức Chúa Trời trong việc truyền bảo những người mà Ngài đã ban sự sống cho họ. Nói tóm lại, đó là sự nổi loạn của tạo vật chống lại Đấng Tạo Hóa của mình” (trang 47-48). Suy cho cùng, Tin lành là vô nghĩa nếu không có tin xấu. Vì thế, hiểu rõ về tội lỗi và hậu quả của tội lỗi [tin xấu] sẽ giúp chúng ta tiếp nhận Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ một cách vui mừng.

Thứ ba, Greg giải thích rất rõ Tin lành không phải là gì. Greg cảnh báo, “Sự pha loãng tầm quan trọng của thập tự giá [đang] diễn ra một cách tinh vi giữa các Cơ Đốc nhân Tin lành, theo tôi là theo nhiều cách khác nhau” (trang 97). Thật vậy, trong chương 7, tác giả liệt kê và biện bác “ba tin lành thay thế” (trang 97-102). Một điểm chung mà ba “tin lành” này giống nhau, đó là thập tự giá không còn là trung tâm của những tin lành đó nữa. Nhưng nếu thập tự giá không còn là trung tâm của Tin lành nữa, thì tin còn lại ắt là một tin khác! Tóm tại, đây là ba lý do ngắn gọn tại sao chúng ta nên đọc quyển sách Tin Lành Là Gì? Trong 2 Phi-e-rơ 3:18, ông động viên Cơ Đốc nhân “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ”. Tôi không thể nghĩ ra một cách tốt hơn để “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết” Đấng Christ ngoài việc hiểu rõ và sâu hơn về Tin lành của Ngài. Quyển sách Tin Lành Là Gì? sẽ giúp chúng ta đạt được điều ấy. Hãy đọc và lớn lên!

Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chia sẻ với mọi người . . .