26 Th10, 2022

Chúa thật như Lời

Tại sao Kinh Thánh lại dễ hiểu, cần thiết và đầy đủ, điều này có nghĩa gì cho bạn và tôi
Chúa thật như Lời
Image

Góc nhìn của The Gospel Coalition
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

11 phút

Một thành viên Hội đồng và blogger thường trực tại The Gospel Coalition, DeYoung là mục sư quản nhiệm Hội thánh Cải Chánh University tại East Lansing, Michigan, ông đã phục vụ kể từ năm 2004. Ông đã viết rất nhiều sách hữu ích về các đề tài từ vai trò lãnh đạo Hội thánh cho đến thực hành Phúc Âm trong đời sống Cơ Đốc. Tuy nhiên, trong quyển Chúa thật như Lời: Tại sao Kinh Thánh lại rất dễ hiểu, cần thiết và đầy đủ, điều này có nghĩa gì cho bạn và tôi, ông thách thức độc giả của mình phải nghiêm túc với những gì Kinh Thánh dạy về Kinh Thánh và tại sao Kinh Thánh lại quan trọng đối với đời sống mỗi ngày. Quyển sách được chia thành tám chương và một phụ lục rất hay mà tác giả DeYoung cung cấp 30 tựa sách tốt nhất về giáo lý Thánh Kinh, bao quát cả những vấn đề biện giáo, các tác phẩm kinh điển và phổ biến, các quyển giải nghĩa Kinh Thánh và tính không sai lạc của Kinh Thánh.

Hễ khi nào ai đó viết một quyển sách ấm áp và chính xác về mặt Thánh Kinh và thần học về Kinh Thánh, thì đó là điều tốt. Trong khi giáo lý về Thánh Kinh một lần nữa không được chắt lọc cách tỉ mỉ trong giới Tin Lành, thì sách Cơ Đốc giúp Hội thánh suy xét kỹ càng những điều Kinh Thánh nói về Kinh Thánh là rất cần thiết và được đón nhận cách nồng nhiệt. May mắn thay, Kevin DeYoung đã viết ra một quyển sách như thế, còn tôi xin giới thiệu tài liệu này cho Cơ Đốc nhân ở mọi lứa tuổi và trình độ. Trong một quyển sách nhỏ, DeYoung đã chuẩn bị một đòn mạnh mẽ không chỉ cho Cơ Đốc nhận biết về sự tự biện hộ của Kinh Thánh; mà còn thách thức Hội thánh phải bày tỏ lòng yêu quý Lời Chúa bằng cách chú ý, trung thành và vâng lời

Vui thích, khao khát, lệ thuộc

Trong chương mở đầu, ông thách thức độc giả đọc từ Thi Thiên 119 không chỉ tin vào những điều đúng về Kinh Thánh, mà còn phải vui thích, khao khát và lệ thuộc vào Kinh Thánh nữa, điều này dẫn đến cách áp dụng Lời Chúa thật đúng đắn. Trong chương hai, DeYoung trình bày 2 Phi-e-rơ 1:16-21 và giải thích ngắn gọn giáo lý về sự thần cảm, ông đã tử tế nhắc cho chúng ta nhớ rằng không có gì quan trọng hơn Lời Chúa. Kinh Thánh là một quyển sách do con người viết, nhưng không đơn thuần là quyển sách của loài người. Đầu tiên và trên hết, Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời được chép ra và đòi hỏi toàn bộ sự tập chú, nghiên cứu và thực hành của chúng ta.

Từ chương 3 đến 6, DeYoung phát triển một cách tiếp cận Kinh Thánh rất kinh điển thông qua bốn đặc điểm: đầy đủ, rõ ràng, phán quyết và cần thiết. Ông hầu như tránh dùng từ ngữ chuyên môn, khai triển mỗi chương và khai thác đặc điểm của Kinh Thánh bằng cách giải thích một bản văn Kinh Thánh, nhờ vậy mà ông đạt được mục tiêu để cho Kinh Thánh nói vê Kinh Thánh. Ngay cả khi mỗi chương được viết ở cấp độ phổ thông, tác giả DeYoung bàn về tài liệu quan trọng và đôi khi có sự phức tạp để hiểu rõ và ứng dụng các phạm trù. Thí dụ, khi bàn về tính đầy đủ của Kinh Thánh trong chương 3, ông chỉ ra những vấn đề quan trọng như là Kinh Thánh và mối liên hệ của Thánh Kinh với truyền thống, Kinh Thánh liên quan đến cuộc sống mỗi ngày của chúng ta như thế nào. Hay là trong chương 4, khi bàn về tính rõ ràng tron Kinh Thánh, ông bao gồm cả những vấn đề quan trọng như Công giáo La Mã và những phản đối về thuyết đa nguyên, những bàn luận của ngày nay về chất lượng ngôn ngữ, và nhiều thách thức về nhận thức để khẳng định tính dễ hiểu của Thánh Kinh — nhưng ông đã viết một cách đơn sơ mà hữu ích.

Từ những bàn luận của ông, ai cũng có thể nói được ít nhất hai điều về tác giả DeYoung. Đầu tiên, ông hiểu rõ sự bàn luận hiện nay về giáo lý Kinh Thánh, nhưng sách của ông được viết cho các đối tượng phổ thông. Thứ hai, DeYoung không phải là nhà thần học phi thực tế; tác phẩm của ông được viết trong bối cảnh là Hội thánh địa phương và mục vụ mỗi ngày là nơi ông đang rao giảng, dạy dỗ và cố vấn cho người thật về những vấn đề có thật.

Chúa của Lời

Chương 5 là những điều Kinh Thánh nói về thẩm quyền của Kinh Thánh và chương 6 là quan điểm của Kinh Thánh về tính cần thiết của Kinh Thánh có cùng khuôn mẫu giống các chương trước đó. Mặc dù sự bàn luận về những đề tài quan trọng và phức tạp rất súc tích, nhưng tác giả DeYoung đã giải quyết các vấn đề giáo lý bằng sự thẳng thắn. Trong các chương này, ông giải quyết mối liên hệ giữa sự mặc khải chung và mặc khải đặc biệt cũng như các thách thức mà đủ kiểu người đưa ra về thẩm quyển của Kinh Thánh, ông làm điều này bằng nhiều cách đúng với những gì Kinh Thánh nói về Kinh Thánh.

Sau khi bàn luận về bốn đặc điểm của Kinh Thánh, chương 7 chuyển sang một sự bàn luận hữu ích về những điều Chúa Jêsus tin về Kinh Thánh. Mặc dù đề tài này đã được xử lý trong các sách dài hơn, nhưng tác giả DeYoung đã tóm lược gọn gàng những điều Chúa chúng ta đã nghĩ và dạy về Kinh Thánh, rồi kết luận phải lẽ rằng Chúa Jêsus đã bày tỏ sự tôn trọng cao nhất dành cho Kinh Thánh. Sứ mạng của Chúa Jêsus không chỉ làm ứng nghiệm Kinh Thánh thôi đâu, mà Ngài còn tin mọi khía cạnh mà Kinh Thánh nói từ việc dạy dỗ giáo lý cho đến tính chính xác về mặt lịch sử nữa. Tác giả DeYoung luận rằng nếu chúng ta tôn Jêsus là Chúa, thì quan điểm và thái độ của chúng ta về Kinh Thánh không được thấp hơn cách Đấng Christ nhìn nhận về Kinh Thánh. Tác giả DeYoung kết luận trong chương 8 bằng một bài giảng Kinh về bản văn kinh điển nhất ở trong 2 Ti-mô-thê 3:14-17 — thật vậy, đó là một cách rất phù hợp để kết thúc một quyển sách.

Nói chung, tác giả DeYoung đã đạt được mục tiêu của ông trong quyển sách Chúa thật như Lời. Ông bắt đầu bằng cách nhắc nhở chúng ta về những gì Kinh Thánh nói về Kinh Thánh và qua đó muốn thách thức chúng ta đặt lòng tin vào những điều Kinh Thánh dạy, để làm cho đời sống của chúng ta cảm biết được tầm quan trọng và vẻ đẹp của Kinh Thánh, và áp dụng hết mọi điều Kinh Thánh dạy vào trong đời sống mỗi ngày. Nói về những điều Kinh Thánh chép, tác giả DeYoung đã thách thức chúng ta phải có thái độ nghiêm túc khi vận dụng Kinh Thánh. Sự sống và sự chết đều tùy thuộc vào điều này, cuộc đời của mỗi người tin Chúa và Hội thánh lệ thuộc không chỉ những gì chúng ta nói về Kinh Thánh, mà còn những việc chúng ta làm theo Kinh Thánh nữa. Tôi hết lòng giới thiệu quyển sách này đến những ai muốn đòi sự công bằng cho Kinh Thánh và hơn hết là những ai kính mến Chúa của Lời và Lời của Ngài.

The Gospel Coalition là một hội đoàn gồm các mục sư và nhiều Hội thánh thuộc phong trào Cải Chánh chú trọng vào Phúc Âm trong mọi hoạt động. TGC nhắm đến việc rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus, môn đồ hóa và giữ vững chân lý của Kinh Thánh là tiêu chuẩn của Hội thánh thông qua việc phát triển những nội dung, sự kiện, khóa học, sách báo, đào tạo và tài liệu khắp toàn cầu.

Chia sẻ với mọi người . . .