Chúa ơi, xin cứu con khỏi cái tôi

Khi nghi ngờ tấn công và sợ hãi đến, hãy chạy đến cùng Cha mà cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ, vì tôi nương náu mình nơi Chúa”.