1 Th12, 2022

Chúa Jêsus muốn điều gì trong mùa Giáng sinh này?

'Giới thiệu' trong quyển "Tin mừng lớn" của John Piper
Chúa Jêsus muốn điều gì trong mùa Giáng sinh này
Image

Góc nhìn của Tiên Phong
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

8 phút

Chúa Jêsus muốn điều gì trong mùa Giáng Sinh này? Chúng ta có thể thấy câu trả lời trong lời cầu nguyện của Ngài. Ngài đã cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Lời cầu nguyện dài nhất của Ngài là Giăng 17. Ước muốn cao nhất của Ngài là câu 24.

Trong số hết thảy tội nhân không xứng đáng ở trên thế giới, thì có những kẻ được Đức Chúa Trời “giao cho” Chúa Jêsus. Đây là những kẻ mà Đức Chúa Trời đã kéo đến với Con Ngài (Giăng 6:44, 65). Đây là Cơ Đốc nhân – những người đã tiếp nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa đã bị đóng đinh và sống lại, Ngài là Chủ và Kho báu cả đời của họ (Giăng 1:12; 3:17; 6:35; 10:11, 1718; 20:28). Chúa Jêsus phán Ngài muốn họ ở với Ngài.

Đôi khi chúng ta nghe người ta nói Chúa tạo nên loài người vì Ngài cô đơn. Vậy là họ nói rằng: “Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta để chúng ta có thể ở với Ngài“. Chúa Jêsus có đồng ý với điều này không? Hình như Chúa phán rằng Ngài thực sự muốn chúng ta ở với Ngài! Đúng rồi, nhưng tại sao? Hãy suy xét phần còn lại của câu Kinh Thánh. Tại sao Chúa Jêsus muốn chúng ta ở với Ngài?

. . . để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con,
là vinh hiển Cha đã ban cho Con,
vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.

Đó là một cách kỳ lạ để thể hiện sự cô đơn của Ngài. “Con muốn họ ở với Con để họ thấy sự vinh hiển của Con”. Trên thực tế, câu nói ấy không thể hiện Ngài đang cô đơn. Câu Kinh Thánh này cho thấy Chúa quan tâm đến sự thỏa mãn mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay, chứ không phải nói rằng Chúa đang cô đơn.

Chúa Jêsus không cô đơn. Ngài và Cha và Thánh Linh được thỏa mãn tột cùng trong mối thông công của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta, không phải Chúa, đang đói khát một điều gì đó. Còn điều Chúa Jêsus muốn trong mùa Giáng sinh là chúng ta kinh nghiệm được mục đích mà Ngài đã tạo nên chúng ta – đó là nhìn thấy và say mê vinh hiển của Ngài.

Chúa ơi, xin hãy khiến điều này khắc sâu vào tâm hồn của chúng con! Chúa Jêsus đã dựng nên chúng ta (Giăng 1:3) để nhìn thấy vinh hiển của Ngài.

Trước khi leo lên thập tự giá, Chúa Jêsus bênh vực cho những ước muốn sâu xa nhất của Ngài ở trước mặt Cha rằng: “Cha ơi, Con muốn [con khao khát!] Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với con để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con”.

Nhưng đó chỉ là một nửa những gì Chúa Jêsus muốn trong những lời cầu nguyện cao trào cuối cùng của Ngài. Tôi chỉ nói rằng chúng ta thực sự được tạo nên để nhìn thấy và say mê vinh hiển của Ngài. Có phải điều Chúa muốn là chúng ta không chỉ nhìn thấy vinh hiển của Ngài, mà còn say mê, vui thích, quý trọng, yêu mến vinh hiển ấy nữa chăng? Hãy xem câu 26, câu cuối cùng:

Con đã tỏ danh Cha ra cho họ,
Con lại sẽ tỏ ra nữa,
để cho tình yêu thương của Cha
dùng yêu thương Con ở trong họ,
và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.

Đó là kết thúc của lời cầu nguyện. Mục tiêu cuối cùng của Chúa Jêsus dành cho chúng ta là gì? Chúng ta không đơn thuần chỉ nhìn thấy vinh hiển của Ngài, mà chúng ta còn yêu Ngài bằng sự yêu thương mà Cha dành cho Ngài: “để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ”.

Mong muốn và mục tiêu của Chúa Jêsus là chúng ta nhìn thấy vinh hiển của Ngài, sau đó là có thể yêu mến những gì đã thấy bằng sự yêu thương mà Cha dành cho Con. Chúa không có ý phán chúng ta chỉ cần bắt chước sự yêu thương mà Cha dành cho Con. Ngài muốn phán rằng chính sự yêu thương của Cha trở thành sự yêu quý của chúng ta dành cho Đức Chúa Con – đó là chúng ta yêu quý Con bằng sự yêu thương mà Cha dành cho Con. Đó là điều Ðức Thánh Linh làm ở trong đời sống của chúng ta: Cha yêu Con qua Thánh Linh.

Điều Chúa Jêsus muốn nhất trong mùa Giáng sinh là những kẻ lựa chọn của Ngài nhóm lại và nhận được điều họ mong chờ nhất – để nhìn thấy vinh hiển của Ngài rồi say mê vinh hiển ấy bằng sự say mê mà Cha dành cho Con.

Điều tôi muốn nhất trong mùa Giáng sinh năm nay là cùng bạn (và nhiều người khác nữa) nhìn thấy Đấng Christ một cách trọn vẹn nhất, và chúng ta cùng nhau yêu mến điều đã thấy bằng sự yêu thương vượt xa khả năng còn miễn cưỡng của chúng ta. Đây là mục tiêu của chúng ta cho những bài tĩnh nguyện trong Mùa Vọng này. Chúng ta muốn cùng nhau nhìn thấy và say mê Chúa Jêsus để kỷ niệm mùa vọng (đang đến) đầu tiên của Ngài và cũng để kỷ niệm mùa vọng thứ hai của Ngài nữa.

Đây là điều Chúa Jêsus cầu thay cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này: “Lạy Cha, xin cho họ nhìn thấy vinh hiển của Con và ban cho họ niềm vui ở trong Con mà Cha dành cho Con”. Hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy Đấng Christ bằng góc nhìn của Đức Chúa Trời và say mê Đấng Christ bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó là điều cốt lõi của thiên đàng. Đó là món quà mà Đấng Christ đã đến chuộc mua cho tội nhân bằng cách Ngài chịu chết thay cho chúng ta.

Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chia sẻ với mọi người . . .