5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam

5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam

Tôi là Cơ đốc nhân ngoại quốc đang sống ở Việt Nam , tôi muốn chia sẻ một góc nhìn về công tác truyền giáo dưới tư cách là người không thuộc văn hóa Việt Nam, đang học tập về văn hóa và nghiên cứu Lời Chúa, đây là 5 điều cần làm để truyền giáo ở Việt Nam.