George Verwer

George Verwer

George Verwer muốn nhìn thấy tất cả dân tộc trên thế giới được vui mừng đời đời ở trong Đấng Christ.

Chúa thật như Lời

Chúa thật như Lời

Tôi hết lòng giới thiệu quyển sách này đến những ai muốn đòi sự công bằng cho Kinh Thánh và hơn hết là những ai kính mến Chúa của Lời và Lời của Ngài.

Tại sao chúng ta nên đọc J. I. Packer

Tại sao chúng ta nên đọc J. I. Packer

Đọc các tác phẩm của Packer là ghé thăm những cột mốc đánh dấu linh trình của ông và người khác qua nhiều giai đoạn trong đời sống Cơ Đốc. Không phải để giống ông hơn, mà được thêm cảm hứng để trở nên giống Đấng Christ hơn.

Không phải nhu cầu nào cũng là sự kêu gọi

Không phải nhu cầu nào cũng là sự kêu gọi

Tất cả chúng ta bị vây phủ bởi rất nhiều nhu cầu. Từ những người mắc bệnh và khuyết tật cho đến những người gặp khó khăn về tài chính và nợ nần — ai cũng có nhu cầu riêng về thuộc linh, cảm xúc và thể chất.