Giấc ngủ của Cơ Đốc nhân

Giấc ngủ của Cơ Đốc nhân

John Piper, sau khi nhận được bài học của tiên tri Ê-li, đã đề cập đến việc trở nên “ít chán nản về mặt cảm xúc” về việc nằm ngủ một chút.