Chúa thật như lời

Chúa thật như Lời

Tiên Phong

Quyển sách “Chúa thật như Lời” sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh nói gì về Kinh Thánh và những đặc điểm quan trọng góp phần vào sự tồn tại lâu dài của Kinh Thánh.