Ảnh đại diện của bài viết “Hãy để mọi dân tộc reo vui”

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra. Trong quyển Hãy để
Ảnh đại diện của bài viết “Bất tử cho đến khi xong việc”

Bất tử cho đến khi xong việc

Nếu tôi còn sống và chịu chết để phục vụ và tôn kính Chúa Jêsus, thì bị một bộ tộc ăn tươi nuốt sống hay bị sâu bọ ăn xác của mình lúc chết chẳng có khác biệt gì cả; trong ngày khải hoàn, thân thể của tôi sẽ được sống lại giống Cứu Chúa của chúng ta.
Ảnh đại diện của bài viết “Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông”

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Nhiều người gọi ông là nhà truyền đạo cuối cùng của hệ phái Giám lý ủng hộ chủ nghĩa Calvin, bởi vì ông đã kết hợp tình yêu của Calvin dành cho chân lý và giáo lý Cải chánh vững vàng với tinh thần nóng cháy và nhiệt thành của cuộc phấn hưng trong vòng hệ phái Giám lý vào thế kỷ 18.
Ảnh đại diện của bài viết “Chúa đã cứu một tội nhân như ông”

Chúa đã cứu một tội nhân như ông

Lòng vui mừng, lòng biết ơn và lòng tan vỡ của một “kẻ hư mất” đã được cứu có lẽ là gốc rễ lớn nhất sinh ra lòng nhân hậu của Newton dành cho người khác.
Ảnh đại diện của bài viết “Ông được tạo nên cho thế giới khác”

Ông được tạo nên cho thế giới khác

Nếu tôi thấy mình có một khao khát mà thế giới nầy không thể đáp ứng, thì lời giải thích hợp lý duy nhất đó là tôi được tạo nên cho một thế giới khác.
Ảnh đại diện của bài viết “Ông đã nuôi mười ngàn trẻ mồ côi bằng sự cầu nguyện”

Ông đã nuôi mười ngàn trẻ mồ côi bằng sự cầu nguyện

Ông đã cầu xin Chúa tiếp trợ hàng triệu đô-la (theo tỷ giá ngày nay) cho trẻ mồ côi, ông chưa bao giờ xin ai hỗ trợ tài chính một cách trực tiếp.
Ảnh đại diện của bài viết “Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương”

Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương

Đời sống thánh khiết trong chỗ riêng tư và kết quả ở nơi công cộng của Owen không hề tự nhiên xảy ra. Ông đã diễn giải lẽ thật nầy bằng một cụm từ rất dễ nhớ là: “Hãy trừ bỏ tội lỗi hoặc là tội lỗi sẽ giết chết chúng ta”
Ảnh đại diện của bài viết “Đói khát Đức Chúa Trời”

Đói khát Đức Chúa Trời

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm
Ảnh đại diện của bài viết “Niềm vui bất khuất của ông đã giải phóng nô lệ”

Niềm vui bất khuất của ông đã giải phóng nô lệ

Nếu ai lấy đi niềm vui của chúng ta, thì người đó có thể lấy đi năng lực của chúng ta. Niềm vui của Wilberforce là bất khuất, nhờ đó ông đã trở thành một Cơ Đốc nhân và một chính khách đầy thuyết phục trong suốt cả đời.
Ảnh đại diện của bài viết “Niềm vui trong Đấng Christ đã giữ ông ở lại Trung Hoa”

Niềm vui trong Đấng Christ đã giữ ông ở lại Trung Hoa

Taylor bắt đầu thành lập hội truyền giáo riêng của mình — Hội Truyền giáo Trung Hoa Lục địa — và trong lúc sự chán nản kéo dài cùng với nhiều cám dỗ và thất bại về sự thánh khiết, một kinh nghiệm quan trọng đã xảy ra.