Andrew Fuller

Andrew Fuller

Desiring God

Andrew Fuller là một nhà tư tưởng, một người theo thuyết Calvin và “người giữ dây thừng” của phong trào truyền giáo hiện đại vào thế kỷ 19.

David Brainerd

David Brainerd

Tiên Phong

Hãy nhìn vào cuộc đời của David Brainerd để thừa nhận rằng có một câu chuyện không nói về lý do bị đuổi học, mà nói về công tác của Đức Chúa Trời đã làm qua một người chỉ vỏn vẹn vài năm từ lúc bị đuổi học cho đến khi qua đời.

Chúa Jêsus không ngừng cứu rỗi mọi người
Audio source missing

Chúa Jêsus không ngừng cứu rỗi mọi người

Tiên Phong

Chúa Jêsus đã chịu chết không chỉ ban sự cứu rỗi cho thế gian, mà còn để đem dân sự của Chúa đến cùng Ngài, để chiến thắng sự nổi loạn của họ và dùng quyền năng tối thượng của Chúa để biệt riêng họ cho một mình Ngài.

George Whitefield

Ông đã giảng nhiều hơn ngủ

Sự thật về công tác giảng luận của George Whitefield với tư cách là một nhà truyền đạo lưu động của thế kỷ 18 gần như không thể tin được. Những điều đó có thật không?

Đói khát Đức Chúa Trời

Nỗi nhớ Đức Chúa Trời

Sự kiêng ăn của Cơ Đốc giáo ra đời vì nỗi nhớ Đức Chúa Trời. Tôi có thực sự đói khát Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi thích món quà của Ngài hơn?

Đừng lãng phí bệnh ung thư

Đừng lãng phí bệnh ung thư

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải làm gì khi bệnh ung thư xuất hiện trong thân thể của chúng ta, hay là của bạn bè và người thân của mình?

Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

Tiên Phong

Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Tiên Phong

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra. Trong quyển Hãy để …

John Paton

Bất tử cho đến khi xong việc

Nếu tôi còn sống và chịu chết để phục vụ và tôn kính Chúa Jêsus, thì bị một bộ tộc ăn tươi nuốt sống hay bị sâu bọ ăn xác của mình lúc chết chẳng có khác biệt gì cả; trong ngày khải hoàn, thân thể của tôi sẽ được sống lại giống Cứu Chúa của chúng ta.

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Nhiều người gọi ông là nhà truyền đạo cuối cùng của hệ phái Giám lý ủng hộ chủ nghĩa Calvin, bởi vì ông đã kết hợp tình yêu của Calvin dành cho chân lý và giáo lý Cải chánh vững vàng với tinh thần nóng cháy và nhiệt thành của cuộc phấn hưng trong vòng hệ phái Giám lý vào thế kỷ 18.

Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương

Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương

Đời sống thánh khiết trong chỗ riêng tư và kết quả ở nơi công cộng của Owen không hề tự nhiên xảy ra. Ông đã diễn giải lẽ thật nầy bằng một cụm từ rất dễ nhớ là: “Hãy trừ bỏ tội lỗi hoặc là tội lỗi sẽ giết chết chúng ta”

Đói khát Đức Chúa Trời

Đói khát Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm …

William Wilberforce

Niềm vui bất khuất của ông đã giải phóng nô lệ

Nếu ai lấy đi niềm vui của chúng ta, thì người đó có thể lấy đi năng lực của chúng ta. Niềm vui của Wilberforce là bất khuất, nhờ đó ông đã trở thành một Cơ Đốc nhân và một chính khách đầy thuyết phục trong suốt cả đời.

Nhin thay va say me Jesus Christ

Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ

Tiên Phong

Chúa Jêsus là ai? Bạn chưa bao giờ gặp Ngài trực tiếp, bạn cũng không biết ai đã gặp Ngài như thế. Nhưng có một cách để biết Ngài là …

Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào

Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào

Đức Chúa Trời có thể và đang sử dụng các thánh đồ có sự yếu đuối, bệnh tật, nản lòng, bị vùi dập, cô độc, sống chật vật biết kêu cầu Chúa ngày và đêm để hoàn thành công việc lạ lùng vì sự vinh hiển của Ngài.