Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Tinh thần của Bá tước Zinzendorf vẫn còn sống mãi, không chỉ trong Giáo hội Moravia mà còn vang dội trong rất nhiều tổ chức sai phái giáo sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

Zinzendorf

Bá tước Zinzendorf

Tiên Phong

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không sống với ý nguyện của gia đình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.