ung thư là đầy tớ của Đức Chúa Trời sao?

Ung thư là đầy tớ của Đức Chúa Trời sao?

Vào đầu năm nay, Randy Alcorn mất vợ là Nanci sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng. Ông kể lại lời hứa đã giữ nàng vào những ngày cuối đời – mà bây giờ vẫn còn nâng đỡ ông.

Chịu khổ đến tột cùng

Chịu khổ đến tột cùng

Nỗi thống khổ mà Con Đức Chúa Trời phải chịu là vô đối. Không có người nào từng chịu khổ sở giống như Ngài. Không có nỗi đau nào mà Ngài đã chịu là giá trả cho tội lỗi của Ngài. Chúa không hề phạm tội.

Phụ nữ cần sự thật

Phụ nữ cần chân lý

Rất nhiều phụ nữ trong Hội thánh nhận được nhiều sự yên ủi và ít sự bẻ trách. Tại sao các chị em phụ nữ tin kính cũng cần những lời lẽ khó nghe?

Susannah Spurgeon

Người nhà Spurgeon còn lại

Susannah Spurgeon đã chịu khổ nhiều: mắc bệnh mạn tính, chức vụ bị chống đối, làm góa phụ bất đắc dĩ. Nhưng dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, mọi vết thương đều trở thành công cụ để làm vinh hiển Đức Chúa Jêsus Christ.