Tấn Công Lúc Bình Minh

Tấn công lúc bình minh

Quỷ Sa-tan biết sức mạnh dữ tợn của giờ tĩnh nguyện vào sáng sớm của chúng ta. Hắn sẽ làm mọi cách để phá hoại. Nhưng chúng ta đừng ngây thơ trước mưu chước của hắn.

Vết thương

Vết thương

Tiên Phong

Ba mươi bài tĩnh nguyện ngắn của David Mathis sẽ giúp chúng ta nhìn thật kỹ vào sự sống, sự chịu chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Nhiều …