Chồng của bạn sẽ hoàn hảo

Chàng sẽ hoàn hảo

Người chồng Cơ Đốc nên cư xử theo tiêu chuẩn cao quý. Người vợ Cơ Đốc nên biết rằng chồng vẫn là tội nhân và vui mừng vì chàng đang tăng trưởng.