Chăm sóc chiên lạc

Chăm sóc chiên lạc

Chúa Jêsus dạy mỗi Cơ Đốc nhân, không chỉ mục sư, nên chăm sóc chiên lạc như thế nào để kêu gọi họ ăn năn quay về?

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Tin lành là gì? Dường như đây là một câu hỏi dễ, nhưng lại nổi tiếng với những đáp ứng vô cùng nóng hổi, thậm chí là ở trong Hội …

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tiên Phong

Kinh Thánh là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Nhưng điều nầy dẫn đến một thắc mắc: tại sao chúng ta nên tin cậy Kinh Thánh? Quyển sách nầy …

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Một sử gia nổi tiếng đã từng nói rằng: cho dù cá nhân chúng ta nghĩ gì về Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là nhân vật …

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Tôi tin rằng Hội thánh mới được mở ra cần có một Hội thánh mẹ. Nói tích cực hơn thì Hội thánh mới thành lập đừng trở thành kẻ mồ côi. Đây là năm ích lợi khi có “Hội thánh mẹ”.

Lời kêu gọi về giáo lý lành: Bản mô tả công việc cho mục sư

Hãy dạy giáo lý lành

Nếu chúng ta trung tín chăn bầy theo Kinh Thánh, thì chúng ta phải nghiêm túc với giáo lý, vì sức khoẻ và sự tăng trưởng thuộc linh của các môn đồ trong Hội thánh tùy thuộc vào điều nầy.