Lời Chúa là đầy đủ

Lời Chúa là đầy đủ

Giáo lý về tính đầy đủ của Kinh Thánh có nghĩa là: Kinh Thánh rõ ràng đến nỗi khiến chúng ta phải biết chịu trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời.

Mác Với Ryle

Góc nhìn đúng đắn về ngày Sa-bát

Người Pha-ri-si đã nhận được một câu trả lời khôn ngoan vô cùng mà tất cả mọi người phải nghiên cứu cho kỹ, tức là người nào muốn hiểu đề tài tuân thủ ngày Sa-bát.

Xuất Ê Díp Tô Ký

Ân điển tối thượng trong Xuất Ê-díp-tô-ký

Trong câu chuyện về sự cứu chuộc và sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời được bày tỏ là Đấng có quyền tối thượng tuyệt đối ở trên tấm lòng của loài người, nhất là Pha-ra-ôn, kẻ mạnh nhất trên đất.

Đói Khát Đức Chúa Trời

Nỗi nhớ Đức Chúa Trời

Sự kiêng ăn của Cơ Đốc giáo ra đời vì nỗi nhớ Đức Chúa Trời. Tôi có thực sự đói khát Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi thích món quà của Ngài hơn?

Biết Và Giảng Phúc Âm

Biết và giảng Phúc Âm

Chúng ta cần người truyền đạo rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus, cậy ơn Chúa mà tuyên bố: “Đức Giê-hô-va phán vậy!”

Mác Với Ryle

Người phung được sạch

Con người bị hư mất không phải vì họ quá xấu xa không đáng được cứu, mà vì họ không chịu đến với Đấng Christ để Ngài cứu họ.

Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Tinh thần của Bá tước Zinzendorf vẫn còn sống mãi, không chỉ trong Giáo hội Moravia mà còn vang dội trong rất nhiều tổ chức sai phái giáo sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam

5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam

Tôi là Cơ đốc nhân ngoại quốc đang sống ở Việt Nam , tôi muốn chia sẻ một góc nhìn về công tác truyền giáo dưới tư cách là người không thuộc văn hóa Việt Nam, đang học tập về văn hóa và nghiên cứu Lời Chúa, đây là 5 điều cần làm để truyền giáo ở Việt Nam.