John Paton

Bất tử cho đến khi xong việc

Nếu tôi còn sống và chịu chết để phục vụ và tôn kính Chúa Jêsus, thì bị một bộ tộc ăn tươi nuốt sống hay bị sâu bọ ăn xác của mình lúc chết chẳng có khác biệt gì cả; trong ngày khải hoàn, thân thể của tôi sẽ được sống lại giống Cứu Chúa của chúng ta.

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Nhiều người gọi ông là nhà truyền đạo cuối cùng của hệ phái Giám lý ủng hộ chủ nghĩa Calvin, bởi vì ông đã kết hợp tình yêu của Calvin dành cho chân lý và giáo lý Cải chánh vững vàng với tinh thần nóng cháy và nhiệt thành của cuộc phấn hưng trong vòng hệ phái Giám lý vào thế kỷ 18.

Chúng ta có thể ăn năn mà không thay đổi chăng

Chúng ta có thể ăn năn mà không thay đổi chăng?

Một chẩn đoán thích hợp sẽ chỉ định phương pháp điều trị. Nếu chẩn đoán sai, việc điều trị sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta tin nơi Chúa, tin Lời Ngài, chúng ta có thể nhận được chẩn đoán chính xác và biết được Thầy thuốc của chúng ta.

Chúng ta không cần phải giấu

Chúng ta không cần phải giấu

Sự xấu hổ thường xuất hiện ngay sau khi chúng ta phạm tội, nếu chúng ta tự chịu hết mọi thứ, chúng ta sẽ che đậy tội lỗi và giả vờ như chẳng hề có gì xảy ra cả.

Lòng ăn năn thật

Lòng ăn năn thật 

Tội lỗi trong đời sống của chúng ta là một nan đề, nhưng đời sống chưa biết ăn năn thật là gì cũng là nan đề không kém.

Nỗi ngọt bùi của sự ăn năn

Nỗi ngọt bùi của sự ăn năn

Bạn tôi đã nói là “muốn theo Chúa Jêsus”. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng sự ăn năn không phải là lời ca chân thật nhất của anh dành cho Chúa.

Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương

Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương

Đời sống thánh khiết trong chỗ riêng tư và kết quả ở nơi công cộng của Owen không hề tự nhiên xảy ra. Ông đã diễn giải lẽ thật nầy bằng một cụm từ rất dễ nhớ là: “Hãy trừ bỏ tội lỗi hoặc là tội lỗi sẽ giết chết chúng ta”

William Wilberforce

Niềm vui bất khuất của ông đã giải phóng nô lệ

Nếu ai lấy đi niềm vui của chúng ta, thì người đó có thể lấy đi năng lực của chúng ta. Niềm vui của Wilberforce là bất khuất, nhờ đó ông đã trở thành một Cơ Đốc nhân và một chính khách đầy thuyết phục trong suốt cả đời.

Sự cải cách tiếng Anh

Sự cải cách tiếng Anh

Từ khoảng cách 500 năm, chúng ta khó hình dung được làm thế nào Hội thánh Cơ Đốc nói tiếng Anh lại không tiếp nhận Kinh Thánh Cơ Đốc bằng tiếng Anh. Dù có hợp pháp hay không, thì Kinh Thánh tiếng Anh vẫn tìm được lối đi đến các bục giảng nói tiếng Anh và tấm lòng của người Anh

chon-an-toan-cho-toi-nhan

Chốn an toàn để tội nhân thay đổi

Quan tâm đến người nào đang đấu tranh chống lại tội lỗi là chuyện không dễ. Một người bạn và cố vấn tốt là những người biết bày tỏ lòng thương xót và thẳng thắng đối chất về tội lỗi.

Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào

Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào

Đức Chúa Trời có thể và đang sử dụng các thánh đồ có sự yếu đuối, bệnh tật, nản lòng, bị vùi dập, cô độc, sống chật vật biết kêu cầu Chúa ngày và đêm để hoàn thành công việc lạ lùng vì sự vinh hiển của Ngài.

Đừng lỡ hôn nhân

Đừng lỡ hôn nhân

Sự xưng công bình là cánh cổng; chứ không phải khu vườn. Là cánh cửa, chứ không phải cung điện. Là đám cưới, chứ không phải hôn nhân.

Lòng và trí của ông thuộc về Chúa

Lòng và trí của ông thuộc về Chúa

Đằng sau những tư tưởng vĩ đại của ông là tâm hồn vĩ đại của ông. Tâm hồn của ông có sự vĩ đại bởi vì nó thường đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta cần nhìn thấy Đức Chúa Trời của ông – và phải có tâm hồn đã nhìn thấy Đấng ấy nữa.