4 Th10, 2023

Anh chị em và mẹ của Đấng Christ

Mác 3:31-35
Image
Image

Góc nhìn của Tiên Phong
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

Trong các câu Kinh Thánh nằm trước phân đoạn này, chúng ta thấy Chúa đã bị các thầy thông giáo buộc tội vì đã liên minh với ma quỷ. Họ nói rằng: “Người bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám” và “nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ”.

Trong các câu Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy lời buộc tội vô lý của các thầy thông giáo không phải là tất cả mọi điều Chúa Jêsus phải chịu đựng vào thời điểm đó. Kinh Thánh cho biết rằng mẹ và các anh em của Ngài đã đến, họ đứng đợi ở ngoài muốn gặp Ngài. Họ chưa hiểu được sự tốt đẹp và ích lợi từ cuộc đời của Chúa. Mặc dù, họ đã yêu thương Ngài rất nhiều, nhưng họ đã chân thành khuyên Chúa hãy dừng lại và đừng tự làm khổ mình nữa. Họ không biết mình đang làm gì! Họ đã không quan sát hoặc hiểu rõ lời Chúa phán khi Ngài chỉ mới mười hai tuổi đã nói rằng: “Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” (Lu-ca 2:49).

Thật thú vị khi xét đến sự kiên trì thầm lặng và không chuyển lay của Chúa trước đủ kiểu nản lòng. Không gì khiến Chúa phải lay động. Mấy lời vu khống của kẻ thù và sự phản đối của những người bạn thiếu hiểu biết đều không thể khiến Chúa từ bỏ con đường của Ngài. Chúa đã quyết chí hướng về thập tự giá và mão triều thiên. Chúa biết công việc mà Ngài phải làm trong thế gian. Chúa đã chịu một phép báp-tem và đau buồn cho đến khi phép báp-tem ấy được hoàn thành (Lu-ca 12:50).

Vậy, hết thảy tôi tớ thật của Đấng Christ cũng phải như vậy. Đừng để điều gì khiến chúng ta đi xa khỏi đường hẹp hoặc làm cho chúng ta phải dừng lại và ngoái đầu nhìn đằng sau. Đừng chú ý đến mấy lời phê phán xấu xa của kẻ thù. Đừng chiều theo mấy lời thiện chí nhưng sai lầm của người thân và bạn bè chưa được cải đạo. Hãy đáp lại bằng lời của Nê-hê-mi đã nói rằng: “Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng” (Nê-hê-mi 6:3). Hãy nói rằng: “Tôi đã vác thập tự giá, tôi không bỏ xuống được”.

Các mối liên hệ của Đức Chúa Jêsus Christ

Chúng ta nhận được một bài học lớn từ mấy câu Kinh Thánh này. Chúng ta biết người nào sẽ được kể là người thân của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là những môn đồ của Chúa và những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đầu của Hội thánh có phán rằng: “Nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy”.

Có biết bao nhiêu điều chứa đựng trong câu nói ấy! Đây là nguồn yên ủi dồi dào cho hết thảy người tin Chúa thật! Ai có thể hình dung được tình yêu sâu đậm của Chúa dành cho Ma-ri, là người đã sinh Ngài ra và nuôi dưỡng Ngài trong lòng của bà? Ai có thể tưởng tượng được tình yêu bao la của Chúa dành cho các anh em trong nhà mà Ngài đã cùng họ trải qua những ngày tháng êm đẹp của tuổi thơ? Chắc chắn không ai từng có nguồn tình cảm sâu đậm như tấm lòng của Đấng Christ. Dầu vậy, Chúa phán rằng kẻ nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em và mẹ của Ngài.

Hết thảy Cơ Đốc nhân thật hãy tiếp nhận sự yên ủi từ mấy lời này. Hãy cho họ biết rằng ít nhất có một người biết rõ, yêu thương, chăm sóc và tiếp nhận họ là gia đình của Ngài. Nếu họ nghèo thiếu ở trong thế giới này thì sao? Họ không có lý do gì để xấu hổ khi nhớ rằng họ là anh chị em của Con Đức Chúa Trời. Nếu bị bắt bớ và ngược đãi ở trong gia đình vì cớ niềm tin của họ thì sao? Họ có thể nhớ lại mấy lời của Đa-vít để áp dụng cho hoàn cảnh của mình: Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi (Thi thiên 27:10).

Cuối cùng, hết thảy kẻ nào bắt bớ và chế giễu người khác vì cớ niềm tin của người đó, thì hãy nghe lời cảnh báo này và năn năn. Họ bắt bớ và chế giễu ai? Những người thân của Chúa Jêsus, là Con Đức Chúa Trời! Gia đình của Vua muôn vua và Chúa muôn chúa! Chắc chắn họ sẽ giữ bình tĩnh và cẩn thận trong mọi việc mình sẽ làm một cách khôn ngoan. Những người mà họ bắt bớ có một Người Bạn vĩ đại – vì Đấng cứu chuộc của họ vốn quyền năng, sẽ binh vực sự cáo tụng của họ (Châm ngôn 23:11).

Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chia sẻ với mọi người . . .