Ảnh đại diện của bài viết “Những lời yên ủi dối trá về sự đau khổ”

Những lời yên ủi dối trá về sự đau khổ

Chỉ có Phúc Âm giả dối mới tuyên bố sự chịu khổ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại Đấng Christ đã chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá như thế nào.
Ảnh đại diện của bài viết “Sống tốt giữa bụi gai”

Sống tốt giữa bụi gai

Đôi khi Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi đau đớn thể xác. Không thì Chúa nâng đỡ chúng ta bằng chính quyền phép và ân điển của Ngài.
Ảnh đại diện của bài viết “Xung đột trong hôn nhân cho những người vợ mới cưới chồng”

Xung đột trong hôn nhân cho những người vợ mới cưới chồng

Những người vợ mới cưới phải vừa thực tế vừa hy vọng. Xung đột chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không nhất thiết sẽ làm hỏng những năm đầu hôn nhân.
Ảnh đại diện của bài viết “Làm thế nào để “nhìn thấy” vợ”

Làm thế nào để “nhìn thấy” vợ

Một người chồng tốt sẽ biết cách ăn nói và hành động, lập kế hoạch và tạo bất ngờ, từ năm này sang năm nọ. Vì người chồng nhìn thấy vợ mình.
Ảnh đại diện của bài viết “Buổi cầu nguyện một trăm năm”

Buổi cầu nguyện một trăm năm

Người Moravia tiếp tục chức vụ cầu nguyện ngày đêm của họ trong hơn một thế kỷ. Không có nhóm Tin lành nào khác lặp lại sự kiện này như người Moravia.
Ảnh đại diện của bài viết “Bệnh trầm cảm phải chiến đấu dữ lắm mới có được ông”

Bệnh trầm cảm phải chiến đấu dữ lắm mới có được ông

Tác giả bài thánh ca “Đức Chúa Trời hành động cách mầu nhiệm” là ai? Vì sao ông phải vật lộn với bệnh trầm cả và tuyệt vọng gần như cả đời.
Ảnh đại diện của bài viết “Cảnh báo chống lại sự chia rẽ; sự tha thứ; sự trừng phạt”

Cảnh báo chống lại sự chia rẽ; sự tha thứ; sự trừng phạt

Sự chia rẽ của Cơ Đốc nhân là nguyên nhân lớn làm yếu đuối Hội thánh hữu hình. Phúc Âm có sự tha thứ vô điều kiện. Hãy chăm chỉ để mình không sa vào tội lỗi đời đời.
Ảnh đại diện của bài viết “Tư thế trong sự thờ phượng”

Tư thế trong sự thờ phượng

Sự thờ phượng thật xảy ra trước hết và trên hết từ trong tấm lòng, nhưng Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Những gì chúng ta làm với đôi tay, đôi chân và thân thể cũng quan trọng nữa.
Ảnh đại diện của bài viết “Làm thế nào để đọc sách của Đức Chúa Trời”

Làm thế nào để đọc sách của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã viết một quyển sách vĩ đại nhất trên đời. Vì Chúa đã muốn bày tỏ chính Ngài bằng lời lẽ và từ ngữ của loài người, nên chúng ta cần đọc sách ấy sao cho giống con người.
Ảnh đại diện của bài viết “Andrew Fuller”

Andrew Fuller

Andrew Fuller là một nhà tư tưởng, một người theo thuyết Calvin và “người giữ dây thừng” của phong trào truyền giáo hiện đại vào thế kỷ 19.