Đức Chúa Trời muốn cứu tất cả mọi người và ban lòng ăn năn cho một số người
  • GÓC NHÌN I

Đức Chúa Trời muốn tất cả được cứu và ban lòng ăn năn cho một số người

Góc nhìn mới

Chúng ta không cần phải giấu
  • GÓC NHÌN I
Chúng ta không cần phải giấu
Sự xấu hổ thường xuất hiện ngay sau khi chúng ta phạm tội, nếu chúng ta tự chịu hết mọi thứ, chúng ta sẽ che đậy tội lỗi và giả vờ như chẳng hề có gì xảy ra cả.
Lòng ăn năn thật
  • GÓC NHÌN I
Lòng ăn năn thật 
Tội lỗi trong đời sống của chúng ta là một nan đề, nhưng đời sống chưa biết ăn năn thật là gì cũng là nan đề không kém.
Nỗi ngọt bùi của sự ăn năn
  • GÓC NHÌN I
Nỗi ngọt bùi của sự ăn năn
Bạn tôi đã nói là “muốn theo Chúa Jêsus”. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng sự ăn năn không phải là lời ca chân thật nhất của anh dành cho Chúa.
Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương
  • GÓC NHÌN I
Ông trừ bỏ tội lỗi của mình bằng tình yêu thương
Đời sống thánh khiết trong chỗ riêng tư và kết quả ở nơi công cộng của Owen không hề tự nhiên xảy ra. Ông đã diễn giải lẽ thật nầy bằng một cụm từ rất dễ nhớ là: “Hãy trừ bỏ tội lỗi hoặc là tội lỗi sẽ giết chết chúng ta”
William Wilberforce
  • GÓC NHÌN I
Niềm vui bất khuất của ông đã giải phóng nô lệ
Nếu ai lấy đi niềm vui của chúng ta, thì người đó có thể lấy đi năng lực của chúng ta. Niềm vui của Wilberforce là bất khuất, nhờ đó ông đã trở thành một Cơ Đốc nhân và một chính khách đầy thuyết phục trong suốt cả đời.
Sự cải cách tiếng Anh
  • GÓC NHÌN I
Sự cải cách tiếng Anh
Từ khoảng cách 500 năm, chúng ta khó hình dung được làm thế nào Hội thánh Cơ Đốc nói tiếng Anh lại không tiếp nhận Kinh Thánh Cơ Đốc bằng tiếng Anh. Dù có hợp pháp hay không, thì Kinh Thánh tiếng Anh vẫn tìm được lối đi đến các bục giảng nói tiếng Anh và tấm lòng của người Anh

Mới

Nổi bật

Lòng ăn năn thật

Lòng ăn năn thật 

Tội lỗi trong đời sống của chúng ta là một nan đề, nhưng đời sống chưa biết ăn năn thật là gì cũng là nan đề không kém.