Mới
Image
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Nỗi nhớ Đức Chúa Trời

Trích từ Lời giới thiệu trong quyển "Đói khát Đức Chúa Trời" của John Piper
21 Th5, 2023
Sự kiêng ăn của Cơ Đốc giáo ra đời vì nỗi nhớ Đức Chúa Trời. Tôi có thực sự đói khát Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi thích món quà của Ngài hơn?
Image
Tiên Phong
21 Th5, 2023
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Vinh dự của Ca-bê-na-um; người bại được lành

Mác 2:1-12
24 Th4, 2023
Không có gì làm cho tấm lòng con người chai đá bằng việc thường xuyên nghe Phúc Âm mà vẫn ưa thích tội lỗi và thế gian hơn.
Image
Tiên Phong
27 Th4, 2023
Image
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

George Verwer

(1938–2023)
16 Th4, 2023
George Verwer muốn nhìn thấy tất cả dân tộc trên thế giới được vui mừng đời đời ở trong Đấng Christ.
Image
The Gospel Coalition
21 Th5, 2023
Image
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Những bài giảng của ông vực dậy Hội thánh ngủ mê

J. C. Ryle (1816 – 1900)
5 Th4, 2023
Bản chất của sự giảng luận đòi hỏi phải có một sự khác biệt nhất định. Một điều gì đó đơn giản hơn, nhưng mạnh mẽ và thấu đáo hơn.
Image
Desiring God
16 Th4, 2023
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Người phung được sạch

Mác 1:40-45
5 Th4, 2023
Con người bị hư mất không phải vì họ quá xấu xa không đáng được cứu, mà vì họ không chịu đến với Đấng Christ để Ngài cứu họ.
Image
Tiên Phong
27 Th4, 2023
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Đời sống cầu nguyện riêng tư của Chúa Jêsus; mục đích Chúa đến

Mác 1:35-39
5 Th4, 2023
Mọi sự kiện trong cuộc đời của Chúa chúng ta ở trên đất và mọi lời nói ra từ môi miệng của Ngài phải rất thú vị đối với một Cơ Đốc nhân chân chính.
Image
Tiên Phong
27 Th4, 2023
Chúng ta có nên kết hôn không đây?
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Chúng ta có nên kết hôn không đây?

Làm sao để tìm hiểu nhau tốt hơn
4 Th4, 2023
Nếu chúng ta muốn có sự rõ ràng hơn trong giai đoạn hẹn hò, thì hãy quan sát kỹ vào những góc độ này: ước muốn, cộng đồng và cơ hội.
Image
Desiring God
6 Th4, 2023
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Đuổi quỷ; bà gia của Phi-e-rơ được lành bệnh

Mác 1:21-34
4 Th4, 2023
Niềm tin về các dữ kiện và giáo lý của Cơ Đốc giáo sẽ không bao giờ cứu rỗi linh hồn của chúng ta đâu. Tin như thế chẳng khác gì niềm tin của ma quỷ.
Image
Tiên Phong
27 Th4, 2023