Mới
Nhiệm vụ mở mang Hội thánh trong công tác truyền giáo không giống nhau
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Nhiệm vụ mở mang Hội thánh trong công tác truyền giáo không giống nhau

6 Th6, 2024
Tập trung vào Hội thánh theo đó đòi hỏi chúng ta phải nhận ra các thánh đồ được ràng buộc trong một giao ước với nhau không đơn thuần nhóm lại chỉ để trung vào con người.
Image
The Gospel Coalition
6 Th6, 2024
Mác với Ryle
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Ma quỷ bị đuổi khỏi miền Giê-ra-sê

Mác 5:1-17
15 Th5, 2024
Trong ba người truyền đạo thuật lại lịch sử, không ai mô tả câu chuyện này thật đầy đủ và súc tích như Mác.
Image
Tiên Phong
15 Th5, 2024
Tại sao đọc Kinh Thánh mỗi ngày?
GIẢI ĐÁP
GIẢI ĐÁP

Tại sao đọc Kinh Thánh mỗi ngày?

6 Th5, 2024
Nếu tưởng sự sống đời đời là một liều thuốc phòng ngừa xuống địa ngục, thì chúng ta chưa biết sự sống thuộc linh là gì đâu.
Image
Desiring God
6 Th5, 2024
Mấy Lời Khó Nghe
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Mấy lời khó nghe

"ghét" – Lu-ca 14:26
6 Th5, 2024
Chúng ta phải hiểu mấy lời khó nghe của Chúa Jêsus như thế nào?
Image
Tiên Phong
18 Th5, 2024
Đám đông lẫn lộn
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Đám đông lẫn lộn

“Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus” – Lu-ca 14:25
23 Th4, 2024
Những hạng người khác nhau ở trong đám đông cách đây hai ngàn năm cũng có thể là mỗi người chúng ta ngày hôm nay.
Image
Tiên Phong
8 Th5, 2024
Mác với Ryle
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Cơn bão trên biển Ga-li-lê đã yên lặng cách kỳ diệu

Mác 4:35-41
2 Th4, 2024
Đấng Christ không hề miễn trừ tôi tớ của Ngài khỏi cơn bão, mà Chúa còn có lòng kiên nhẫn và thương xót nữa.
Image
Tiên Phong
2 Th4, 2024
Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh
GIẢI ĐÁP
GIẢI ĐÁP

Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh

29 Th3, 2024
Trong Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đấng Christ, còn sự vinh hiển ấy sẽ biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài
Image
Desiring God
18 Th4, 2024
Sự Uy Nghiêm Của Đức Chúa Trời Làm Chủ cuộc đời Của Ông
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời của ông

John Calvin (1509–1564)
20 Th2, 2024
John Calvin đã giảng luận, viết lách, xuất bản và dạy dỗ vì một mục đích tối hậu: để bày tỏ sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời qua Lời Chúa.
Image
Desiring God
20 Th2, 2024
MỤC VỤ TIÊN PHONG

ĐÓI KHÁT ĐỨC CHÚA TRỜI

Cơ Đốc nhân đói khát điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ trở thành kẻ thù số một. Còn nếu chúng ta đói khát Đức Chúa Trời, thì đó là điều duy nhất dẫn chúng ta đến chiến thắng.
TẢI SÁCH
A