Lòng và trí của ông thuộc về Chúa
  • GÓC NHÌN I

Lòng và trí của ông thuộc về Chúa

Góc nhìn mới

Đừng lỡ hôn nhân
  • GÓC NHÌN I
Đừng lỡ hôn nhân
Sự xưng công bình là cánh cổng; chứ không phải khu vườn. Là cánh cửa, chứ không phải cung điện. Là đám cưới, chứ không phải hôn nhân.
Để sự kính sợ cứu chúng ta khỏi sợ hãi
  • GÓC NHÌN I
Để sự kính sợ cứu chúng ta khỏi sợ hãi
Một yếu tố quan trọng của sự trưởng thành đó là học cách không biết sợ những nỗi sợ trước đây, nhưng càng ngày càng gia thêm, thậm chí là vui mừng, kính sợ Chúa là Đấng duy nhất đáng phải làm vậy.
worthy of it all
  • GÓC NHÌN I
Thật xứng đáng thay
Khi chúng ta nhìn kỹ vào khung cảnh trên trời, các thiên sứ, ngọc ngà, con đường vàng đều sẽ phai mờ đi. Chúa Jêsus xứng đáng được vinh hiển.
Chúa Jêsus đã dậy sớm
  • GÓC NHÌN I
Chúa Jêsus đã dậy sớm
Khi chúng ta có nhu cầu lớn, cơ hội to, hay tiếng gọi cao cả - tức là có gì đó phải làm - chúng ta thường dậy sớm cho kịp mọi thứ.

Mới

Nổi bật

Chưa có góc nhìn nổi bật!