Niềm vui của một người đương đầu cả thế giới
  • GÓC NHÌN I

Niềm vui của một người đương đầu cả thế giới

Góc nhìn mới

Chúa Jêsus đã dậy sớm
  • GÓC NHÌN I
Chúa Jêsus đã dậy sớm
Khi chúng ta có nhu cầu lớn, cơ hội to, hay tiếng gọi cao cả - tức là có gì đó phải làm - chúng ta thường dậy sớm cho kịp mọi thứ.
Hãy sống ở thực tại
  • GÓC NHÌN I
Hãy sống ở thực tại
Đã từng có một thế giới không xe cộ và màn hình, con người chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc góp mặt tại nơi họ đang sống. Nhiều người ngày nay đang góp mặt ở rất nhiều nơi.
  • GÓC NHÌN I
Gia đình bạn đang ở tiền tuyến
Vi-rút Corona làm cho cuộc sống đảo lộn ở mọi nơi trên thế giới. Ai cũng đối diện với muôn vàn khó khăn về việc làm, Hội thánh, và ngay cả cuộc sống gia đình.
Điểm sáng của sự hư không
  • GÓC NHÌN I
Điểm sáng của sự hư không
Thay vì chạy trốn Đức Chúa Trời vì cảm giác hư không, chúng ta có thể thấy trong cảm giác ấy là lời mời gọi quay về nhà và yên nghỉ trong Ngài.
Khóc, nhưng cũng vui lên
  • GÓC NHÌN I
Khóc, nhưng cũng vui lên
Những câu chuyện sẽ cho ta góc nhìn, để bước ra khỏi đời thực và đánh giá lại thực tế. Nó còn giúp chúng ta quan tâm đến người nào có sự than khóc.

Mới

Nổi bật

Chưa có góc nhìn nổi bật!