Góc nhìn mới

Toàn mãn, toàn nguyện
  • GÓC NHÌN I
Toàn mãn, toàn nguyện
Đức tin cứu rỗi tôn vinh Đấng Christ như thế nào? Bằng cách nhìn thấy Ngài không chỉ là Đấng toàn mãn, mà còn tiếp nhận Đấng Christ là báu vật của chúng ta nữa.
Không thấy được mà đáng tin cậy
  • GÓC NHÌN I
Không thấy được mà đáng tin cậy
Nếu chúng ta muốn hiểu rõ Đức Thánh Linh hơn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm những hình ảnh nói về Đức Thánh Linh ở trong Kinh Thánh như: gió và hơi thở, tâm thần và sông nước, dầu và chim bồ câu.
5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam
  • GÓC NHÌN I
5 điều cần làm trong công tác truyền giáo ở Việt Nam
Tôi là Cơ đốc nhân ngoại quốc đang sống ở Việt Nam , tôi muốn chia sẻ một góc nhìn về công tác truyền giáo dưới tư cách là người không thuộc văn hóa Việt Nam, đang học tập về văn hóa và nghiên cứu Lời Chúa, đây là 5 điều cần làm để truyền giáo ở Việt Nam.
John Paton
  • GÓC NHÌN I
Bất tử cho đến khi xong việc
Nếu tôi còn sống và chịu chết để phục vụ và tôn kính Chúa Jêsus, thì bị một bộ tộc ăn tươi nuốt sống hay bị sâu bọ ăn xác của mình lúc chết chẳng có khác biệt gì cả; trong ngày khải hoàn, thân thể của tôi sẽ được sống lại giống Cứu Chúa của chúng ta.

Mới

Nổi bật