Mới
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Cơn bão trên biển Ga-li-lê đã yên lặng cách kỳ diệu

Mác 4:35-41
2 Th4, 2024
Đấng Christ không hề miễn trừ tôi tớ của Ngài khỏi cơn bão, mà Chúa còn có lòng kiên nhẫn và thương xót nữa.
Image
Tiên Phong
2 Th4, 2024
Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh
GIẢI ĐÁP
GIẢI ĐÁP

Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh

29 Th3, 2024
Trong Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đấng Christ, còn sự vinh hiển ấy sẽ biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài
Image
Desiring God
18 Th4, 2024
Sự Uy Nghiêm Của Đức Chúa Trời Làm Chủ cuộc đời Của Ông
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời của ông

John Calvin (1509–1564)
20 Th2, 2024
John Calvin đã giảng luận, viết lách, xuất bản và dạy dỗ vì một mục đích tối hậu: để bày tỏ sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời qua Lời Chúa.
Image
Desiring God
20 Th2, 2024
Hãy cho phép con cái liều lĩnh vì Thiên Quốc?
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Hãy cho phép con cái liều lĩnh vì Thiên Quốc?

Dẫn con cái đến với các dân tộc chưa được vươn đến
17 Th2, 2024
Nếu người ta lấy đi mạng sống, người phối ngẫu và con cái của chúng ta, thì họ không hề thành công.
Image
Desiring God
21 Th2, 2024
Hỡi mục sư, đừng lãng phí sự nản lòng của mình
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Hỡi mục sư, đừng lãng phí sự nản lòng của mình

Suy gẫm về 44 năm chức vụ trong ân điển
16 Th2, 2024
Sự nản lòng trong chức vụ, dẫu buồn bã, đang cho chúng ta thấy ân điển của Chúa Jêsus ở trong Phúc Âm chính là sức mạnh.
Image
The Gospel Coalition
29 Th3, 2024
Image
GIẢI KINH
GIẢI KINH

Câu chuyện ngụ ngôn về hạt cải

Mác 4:30-34
30 Th1, 2024
Hãy ghi nhớ một nguyên tắc bất biến trong Cơ Đốc giáo của chúng ta đó là “đừng khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn”.
Image
Tiên Phong
30 Th1, 2024
Bạn có vui khi được làm phụ nữ không?
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Bạn có vui khi được làm phụ nữ không?

30 Th1, 2024
Bạn được tạo nên để duy trì sự sống – cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Bạn được tạo nên để biến những điều hầu như chẳng là gì cả trở thành điều kỳ diệu.
Image
Desiring God
30 Th1, 2024
Đọc Kinh Thánh cho chính mình như thế nào
GÓC NHÌN
GÓC NHÌN

Đọc Kinh Thánh cho chính mình như thế nào

27 Th1, 2024
Hãy đọc để tìm hiểu ý của trước giả, chứ không phải của chúng ta. Khi đọc, chúng ta muốn biết ý định ban đầu của họ là gì.
Image
Desiring God
28 Th1, 2024
MỤC VỤ TIÊN PHONG

ĐÓI KHÁT ĐỨC CHÚA TRỜI

Cơ Đốc nhân đói khát điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ trở thành kẻ thù số một. Còn nếu chúng ta đói khát Đức Chúa Trời, thì đó là điều duy nhất dẫn chúng ta đến chiến thắng.
TẢI SÁCH
A